رک، کابينت و تجهيزات جانبی


بدون شک، رکها يکی از مهمترين اجزاي پسيو  يک شبکه و مرکز داده ميباشند که اجزار مهم ديگر را در خود نگهداری مينمايند.
در مراکز داده امروزی، انواع مختلفی از رک ها مورد استفاده قرار ميگيرند و اجزای مختلفی جهت نگهداری تجهيزات در آنها استفاده ميگردد.

تجهيزات پندوييت برای پاسخگويي به نياز های مختلف در مذرکز داده، انواع مختلف رک با بعاد و درنظر گرفتن کاربرد های متفاوت جهت نگهداری سرور ها، تجهيزات سوييچينگ و روتينگ، کابل کشی و مديريت کابلها را توليد مينمايد. تفاوت اين رکها نه تنها در ابعاد فيزيکی از جمله عمق، ارتفاع و دهانه بلکه در طراحی نوع کاربرد جهت مديريت حجم زياد کابلها، تخليه هوای گرم از داخل رک و تحمل وزن های زياد تجهيزات ميباشد. ليست کامل رک و متعلقات پندوئیت را ميتوانيد از اين لينک مشاهده نماييد.

نوردن نيز رکهايي متنوع جهت استفاده در مراکز داده و اتاق های سرور و شبکه به همراه تجهيزات جانبی جهت کنترل دما و تخليه هوای گرم از رک توليد مينمايد. ليست محصولات رک نوردن را ميتوانيد از اين لينک مشاهده نماييد.


 

رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی رک، کابينت و تجهيزات جانبی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان