محصولات اِی پی سی
ماژولهای از پیش طراحی شده مراکز داده
ماژولهای از پیش طراحی شده مراکز داده
مجموعه ای‌پی‌سی با اتکا به دانش فنی و تجارب خود در ضمینه طراحی و تولید انواع تجهیزات و زیرساختهای مراکز داده، اقدام به تولید انواع تجهیزات و زیرساختهای لازم جهت راه اندازی یک مرکز داده در هر اندازه ای بصورت از قبل طراحی شده و آماده نموده است. انواع تجهیزات ازقبیل ماژولهای برق، زیرساختها و تجهیزات اتاق سرور و سیستمهای سرمایشی لازم.

تجهیزات امنیتی و مانیتورینگ محیطی
تجهیزات امنیتی و مانیتورینگ محیطی


رک و تجهیزات وابسته
رک و تجهیزات وابسته
مجموعه ای‌پی‌سی با دانش فنی خود اقدام به تولید گستره وسیعی از رکها و کابینت رک بهمراه متعلقات جهت تجهیزات آی‌تی نموده است. تنوع این بخش از تولیدات این شرکت از کابینت رکهای شبکه تا مراکز داده می باشد.

سیستمهای سرمایشی
سیستمهای سرمایشی
مجموعه ای‌پی‌سی با دانش فنی خود اقدام به تولید گستره وسیعی از تجهیزات مدیریت و کنترل دما و رطوبت تجهیزات آی‌تی نموده است. این بخش از تولیدات این شرکت شامل راهکارهای سرمایش جهت تجهیزات فعال شبکه از کابینت رکهای شبکه تا مراکز داده می شود.

تجهیزات توزیع توان
تجهیزات توزیع توان
مجموعه ای‌پی‌سی با دانش فنی و اتکا به سوابق و تجربیات خود در ضمینه توزیع توان الکتریکی جهت مصارف آی‌تی اقدام به تولید تجهیزات و سیستمهای متنوعی در این ضمینه نموده است. این بخش از تولیدات این شرکت شامل تجهیزات تولید توان الکتریکی و راهکارهای سوئیچینگ و تغییر منابع توان جهت مصارف مختلف از رک شبکه تا مراکز داده می باشد.

برق و برق اضطراری
برق و برق اضطراری
مجموعه ای‌پی‌سی با دانش فنی خود اقدام به تولید گستره وسیعی از تجهیزات برق و برق اضطراری نموده است. این بخش از تولیدات این شرکت شامل تجهیزات تولید و تامین توان الکتریکی پایدار، تجهیزات برق اضطراری، انواع فیلترهای ولتاژ و انواع پاور بانک های همراه می باشد.