حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ

حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ

حضور فعال و پررنگ شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با استقبال خوبی از طرف مردم، کارشناسان و متخصصان حوزه های شبکه و آی‌تی روبرو شد. این شرکت در آذر ماه سال 1393 در دو حوزه میزبانی مرکز داده‌ها و طراحی، تامین و اجرای مرکز داده‌ها در بیستمین نمایشگاه الکامپ شرکت کرده بود که مخاطبان هردو بخش استقبال چشمگیری از آورده ها و دستاوردهای این شرکت داشتند.

حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در بیستمین الکامپ
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان